En välgörenhetsinstitution som i många år har fått stöd av åtskilliga medlemmar av Judiska Församlingar och fonder i Sverige har av “Midot” utsetts till Israels “mest effektiva ideella organisation”. “Midot” kontrollerar och bedömer effektiviteten av Israeliska välgörenhetsorganisationer. I år var första gången som Midot levererade utmärkelser vid dess årliga konferens i Tel Aviv.

Vinnarna utses av en offentlig kommitté under ledning av förre högsta domstolens president Meir Shamgar. Kommittén inkluderade förre israeliske ambassadören till Förenta Nationerna Gabriela Shalev och Microsoft Israel VD Danny Yamin.

Beit Issie Shapiro (BIS) utvecklar och tillhandahåller tjänster för personer med funktionshinder och har spelat en ledande roll för att främja integrationen av människor med särskilda behov i det israeliska samhället.

Enligt “Midot” baserades priset som utdelades till BIS på kriterier såsom inverkan på samhället, ledarskap, management, ekonomiskt planering, etik, öppenhet och samarbete med andra för att öka sitt inflytande på samhället.

BIS grundades 1980 av Naomi Stuchiner (född i Sydafrika) som namngav centret efter sin avlidne far. Under de senaste 30 åren har organisationen växt från att hjälpa 16 barn med funktionshinder till att påverka 30.000 personer varje år.

BIS utbildar även tusentals terapeuter i Israel och bedriver också forskning och delar med sig internationellt av deras erfarenheter och forskningsresultat.

Till exempel etablerade BIS Israels första lättillgängliga och integrerande lekplats – Park Chaverim, en modell som nu har kopierats i många parker i Israel och internationellt. Över 400 multisensoriska terapirum (Snoezelen), 120 hydroterapipooler, och 82 så kallade “Early Intervention” centra har inrättats i hela Israel under BIS ledning.

“BIS etablerade Israels första ‘Early Intervention Center’  för barn med funktionshinder och lobbade sedan Knesset att anta en lag som tvingar regeringen att tillhandahålla sådana tjänster i hela Israel”, sade Benjy Maor, chef för internationell resursutveckling vid BIS.”Tack vare detta initiativ, finns det idag närmare hundra ‘Early Intervention’ centra som är statligt finansierade.”

En av BIS viktigaste avdelningar är “Jonah Press Sport Center”. Sportterapi spelar en viktig roll för att förbättra barnens hållning, rörlighet och styrka. “Fysisk aktivitet förbättrar ens självbild, beslutsfattande, självkännedom, känsla av förmåga och allmän tillfredsställelse med livet.” säger Nira Stern, ledare på sportcentret. Sportterapi ger barn med funktionshinder unika fördelar. I synnerhet minimeras hälsoproblem i vuxen ålder på grund av dålig fysisk kondition som inte är ovanligt hos personer med funktionshinder.

BIS VD, Jean Judes säger: “Det är en oerhörd ära att ha blivit utvalda för denna utmärkelse, och vi vill tacka våra vänner i Sverige för deras ovärderliga stöd till BIS och Jonah Press Sport Center.

I Israel leder BIS också ett samarbete om samhällets inställning till handikapparbetet med 60 handikapporganisationer. Dessutom bidrar BIS årligen till 3000 studenter och vårdgivares professionella utbildning.

Globalt påverkar BIS över 1.000 yrkesverksamma och vårdgivare från 17 länder. BIS samarbetar kring forskning med institutioner, universitet och sjukhus över hela världen, och blir ständigt kontaktade från utlandet av folk som vill besöka BIS och ta del av BIS erfarenheter.

Jean Judes säger att “BIS framgång är till stor del tack vare dess generösa bidragsgivare som delar BIS strävan efter verklig och varaktig förändring i samhället. Tillsammans med ert stöd, kan BIS fortsätta jobba för att förbättra livet hos personer med funktionshinder och deras familjer.”

Besök gärna Beit Issie Shapiros hemsida för att se hur du kan stödja vårt arbete. www.beitissie.org.il/eng

Get in Touch
Blog
Donate Now